Reforma në drejtësi/ Gjyqtarët dhe prokurorët trajtohen “si sheikë”

Reforma në drejtësi/ Gjyqtarët dhe prokurorët trajtohen “si sheikë”

Gjyqtarët dhe prokurorët do mund të përfitojnë kredi të buta për shtëpi të financuara nga shteti. Brenda vitit 2018, qeveria do të ketë gati aktet nënligjore ligjore të cilat do të rregullojnë procedurat e financimit të kredive me kushte lehtësuese, si dhe marrëveshjet që duhet të bëjë shteti me bankat private për sigurimin e tyre. Gazeta  ka zbardhur projektvendimin e qeverisë për procedurën e detajuar për kredinë për shtëpi për magjistratët dhe marrëveshjet me bankat. Ajo që bie në sy është se projektvendimi është parashikuar të miratohet brenda harkut kohor shtator-dhjetor 2018 dhe ka si synim përcaktimin e kritereve, kushteve dhe procedurave për dhënien e kredisë për shtëpi për magjistratët. Legjislacioni i ri i jep të drejtë çdo gjyqtari e prokurori, pasi të ketë ushtruar jo më pak se tre vjet të detyrës, të përfitojë kredi për shtëpinë të financuar nga shteti, në shumën e vlerës mesatare të një apartamenti prej 50 m2 në zonën e qendrës së qytetit ku magjistrati ushtron detyrën.


Loading...

Për çdo anëtar të familjes, i cili jeton në të njëjtën banesë me magjistratin, masa referuese e sipërfaqes së banesës shtohet me 10 m2 për person. Ndërkaq, gjyqtarët detyrohen t’i rimbursojnë shtetit shumën e marrë dhe interesat e kredisë, në rast se ndaj tyre jepet masa disiplinore e shkarkimit nga detyra. Ndërkohë ajo ç’ka bie në sy është se qeveria pas vendimi të dhënë pak kohë më parë për uljen e pagave për faktin se Ministria e Financave deklaroi se nuk i përballonte dot pagat e larta, duket se ka ndërmarrë një veprim lehtësues ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për t’u mundësuar këtyre të fundit kredi lehtësuese për blerjen e banesave. Por një benefit tjetër që të përfitojnë gjykatësit dhe prokurorët është se do të marrin dhe paga shtesë për çdo fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Madje, nëse fëmijët e tyre do të ndjekin edhe studimet e larta, shtesa do të përfitohet derisa ata të arrijnë moshën 25 vjeç. Por përfitimet ndaj gjykatësve dhe prokurorëve do të vazhdojnë edhe pas daljes në pension. Kjo sepse në momentin që gjyqtari dhe prokurori do të dalin në pension do të marrin 6 rroga shpërblim menjëherë.

 

Burimi: Agjensia Sot News

 

Loading...

Loading...