Shorti për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, emrat e parë të zgjedhur nga të gjitha institucionet

Shorti për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, emrat e parë të zgjedhur nga të gjitha institucione

Shorti per Këshillin e Emërimeve në Drejtësi ka nxjerre emrat e pare te perzgjedhur.


Loading...

Shorti i pare ka zgjedhur emrat nga Gjykata Kushtetuese si anëtarë të KED:

1.Besnik Imeraj

2. Altina Xhoxhaj

Vitore Tusha, anëtare zëvendësuese nga lista e Gjykatës Kushtetuese

Nga Gjykata e Lartë

Artan Broci, anëtar i përhershëm

Shkëlzen Selimi, zëvendësues

Nga Prokuroria e Përgjithsme 

Rovena Gashi

Nga Gjykatat e retheve

Gentian Ternova dhe Fotjoma Memeçaj

Nga Gjykatat e Apelit

Enton Dhimitri

Fatos Qato

Nga Gjykata Administrative

Ahmet Jangulli

Anëtari zëvendësues nga Gjykatat e Apelit dhe Administrative

Sotiraq Lubonja

Loading...

Loading...